VI SKAPAR

NATURLIGA PLATSER

FÖR LIVET I STADENVI DESIGNAR, BYGGER OCH FÖRVALTAR URBANA LANDSKAP FÖR ATT STIMULERA BIOLOGISK MÅNGFALD I STADEN.


Genom våra urbana landskap med habitat för insekter, fåglar, och flora skapar vi naturliga platser där både människor och djur trivs och frodas.


VI ARBETAR MED FÖRETAG, KOMMUNER OCH ANDRA ORGANISATIONER SOM VILL UTVECKLA OCH KOMMUNICERA SITT MILJÖARBETE GENOM KONKRETA OCH INNOVATIVA INSATSER FÖR ETT NATURLIGT LIV I STADEN.

KONTAKT


Besöksadress: Karlavägen 100, Plan 4, ute på terrassen.


FÖR FÖRFRÅGNINGAR HOJTA TILL JOSEFINA@BEEURBAN.SEFölj oss på INSTAGRAM @beeurban.se